Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia ukraińska z językiem rosyjskim (studia I stopnia)

Jeden kierunek – dwa języki

Program studiów I stopnia na kierunku filologia ukraińska z językiem rosyjskim przewiduje naukę od podstaw dwóch języków wschodniosłowiańskich – języka ukraińskiego (poziom C1), języka rosyjskiego (poziom В2). Ponadto daje bardzo dobrą orientację w literaturze, historii, kulturze, geografii i polityce Ukrainy oraz podstawową wiedzę o historii i kulturze obszaru wschodniosłowiańskiego.

Klucz do Europy Wschodniej

Filologia ukraińska z językiem rosyjskim to klucz do poznania i zrozumienia nie tylko Ukrainy, ale także całej Słowiańszczyzny Wschodniej. Studia, koncentrując się wokół języka i kultury, umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które pozwalają na swobodne poruszanie się w przestrzeni całej Europy Wschodniej. Celem studiów na naszym kierunku jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi. Filologia ukraińska z językiem rosyjskim jest jedynym kierunkiem oferującym tego typu kształcenie, nie tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale w ogóle w Polsce.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Warunkiem ich ukończenia jest uzyskanie minimum 210 punktów ECTS, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego. Studia pierwszego stopnia przygotowują również do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia ukraińska z językiem rosyjskim, a także na innych kierunkach studiów humanistycznych.

Perspektywy

Proces globalizacji gospodarki przyspiesza, coraz więcej firm działa w środowisku międzynarodowym, a rola Ukrainy jako partnera gospodarczego i kulturalnego Rzeczypospolitej Polskiej systematycznie rośnie. Ponadto wzrasta liczba pracowników z Ukrainy w RP, stąd konieczność zapewnienia kadr dobrze władających językiem ukraińskim w mowie i piśmie. Dobra znajomość ukraińskiego (języka wciąż niszowego) oraz znajomość języka rosyjskiego jest niezwykle atrakcyjna dla potencjalnych pracodawców. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów na filologii ukraińskiej z językiem rosyjskim sprawiają, że absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w następujących sektorach otoczenia społeczno-gospodarczego: instytucje kultury, podmioty gospodarcze prowadzące działalność międzynarodową, turystyka, oświata.