Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dlaczego warto u nas studiować?

Ukraina to jeden z naszych największych i najważniejszych sąsiadów. Ma ogromny potencjał gospodarczy oraz strategiczne znaczenie geopolityczne dla Polski i Europy. Kultura ukraińska, pomimo wielu stuleci wspólnych polsko-ukraińskich dziejów, pozostaje dla Polaków praktycznie nieznana, a biegła znajomość dwóch języków wschodniosłowiańskich oraz wschodnioeuropejskich realiów – to ciągle niezwykle rzadki atut na rynku pracy.

Studia ukrainistyczne prowadzone w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (IFW UJ) łączą intensywną naukę języka ukraińskiego oraz rosyjskiego z poznawaniem historii i aktualnej sytuacji Ukrainy, odkrywaniem bogactwa ukraińskiej kultury oraz kształceniem i doskonaleniem warsztatu tłumacza. Program naszych studiów umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, pozwalających na swobodne poruszanie się w przestrzeni całej Słowiańszczyzny wschodniej.

Naszą mocną stroną jest doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna. Katedra Ukrainistyki IFW UJ funkcjonuje już 30 lat; tworzą ją native speakerzy i tłumacze przysięgli, specjaliści w zakresie literatury, języka, kultury i historii. Nowoczesny program studiów, łączący tradycje filologiczne z potrzebami rynku, zakłada biegłe opanowanie od podstaw języka ukraińskiego i rosyjskiego wraz z ich kontekstem kulturowym oraz możliwość kontynuowania nauki wybranego języka zachodnioeuropejskiego. Studenci zdobywają również praktyczne umiejętności przekładowe: uczą się tłumaczenia ustnego i pisemnego, przekładu tekstów literackich i specjalistycznych.

Swoje kompetencje doskonalą w ośrodkach akademickich Ukrainy (Kijów, Czerniowce), Czech (Ołomuniec) i Chorwacji (Zagrzeb). Dodatkowym atutem są stypendia MEN na wyjazdy semestralne do Kijowa, a nagrodą dla najlepszych – stypendium z Funduszu im. Bohdana Łysiaka, przyznawane na UJ jedynie słuchaczom filologii ukraińskiej IFW. Pasje badawcze i podróżnicze realizować można w ramach Koła Naukowego Ukrainistów, które działalność naukową i artystyczną łączy z dobrą zabawą.